فرم درخواست كارت شناسايي

قابل توجه دانشگاهيان عزيز

اساتيد ،كاركنان و بازنشستگان محترم

همكاراني كه تاكنون موفق به دريافت كارت شناسايي نشده اند ، مي توانند با دريافت فرم درخواست كارت شناسايي (لينك هاي پايين) و ضميمه نمودن موارد ذيل درخواست خود را ارائه نمايند :

1- عكس رنگي پرسنلي 4*3 يك عدد (در صورت وجود فايل عكس ، ترجيحاً فايل ارسال شود)

2- كپي آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد

3- لزوم تكميل مدارك پرونده حراستي و رفع نواقص قبل يا حين ارائه درخواست كارت

فرم درخواست كارت شناسايي ويژه   اساتيد

فرم درخواست كارت شناسايي ويژه   كارمندان

فرم درخواست كارت شناسايي ويژه   بازنشستگان

پي نوشت :

- اساتيد و همكاران محترم مي توانند جهت سهولت در دريافت كارت ها وكاهش ترددهاي درون شهري ، مدارك مذكور را تهيه و به مسئولين دفاتر دانشكده ها تحويل داده تا به اين اداره ارسال گردد .

- كارت ها پس از صدور ، فقط به صاحب كارت تحويل داده خواهد شد .

- رويه تعويض كارت هايي كه تاريخ انقضاي آنها به اتمام رسيده نيز به همين صورت بوده و همكاران محترم مي بايست ،كارت قبلي را نيز به فرم تكميل شده پيوست و ارائه نمايند .

- مسئوليت عواقب و پيگيري هاي قانوني ناشي از مفقودي كارت ، تماماً برعهده صاحب كارت مي باشد .

تاریخ به روز رسانی:
1394/08/27
تعداد بازدید:
3554
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.