معاون حفاظت اسناد
اهم وظایف معاونت حفاظت اسناد حراست دانشگاه عبارتند از : 
 
- رعایت اصل حفاظت در نگهداری و انتقال اسناد و مدارک طبقه بندی شده.
- تشکیل دبیرخانه محرمانه و همچنین تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی.
- انجام اقدامات و برنامه زیری های لازم جهت جلوگیری از افشاء غیر مجاز اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده.
- پالایش اسناد راکد و نظارت بر امحاء اسناد و مدارک غیر طبقه بندی دستگاه.
- صدور کارت شناسایی و تردد.
- اجرای کامل نظام نامه و دستور العمل های حفاظتی در اسناد و مدارک طبقه بندی شده.
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/29
تعداد بازدید:
416
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.