معاون حفاظت فيزيكي
اهم وظايف معاونت حفاظت فيزيكي حراست دانشگاه ، عبارتند از:
 

-  انجام اقدامات و پيش بيني‌هاي لازم به‌منظور جلوگيري از حوادث و سوانح احتمالي
- طبقه بندي تاسيسات به ‌منظور تامين حفاظت مورد نياز آنها
- نظارت و اجراي  شيفت بندي عوامل انتظامات دانشگاه
- تهيه وتدوين ضوابط و مقررات شناسايي وكنترل تردد مراجعان ، كاركنان وخودروها
-صدور دستورالعمل‌هاي لازم و نظارت بر اجراي آنها در زمينه حفاظت از تاسيسات
-آموزش و توجيه كاركنان در خصوص مراقبت و حفاظت از تاسيسات و اماكن مجموعه
- كنترل تردد كاركنان و مراجعين در حيطه تاسيسات و اماكن سازمان.
- تجهيز بعضي از واحدها به دوربين مداربسته با هدف انجام اقدامات كنترلي و نظارت.
- نظارت بر تدابير مرتبط با پيش‌بيني، پيشگيري از بحرا‌ن‌هاي بالقوه درحيطه مسئوليت‌.
تاریخ به روز رسانی:
1394/08/18
تعداد بازدید:
3164
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.