دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برگزاری جلسه کمیته رفاه و تعاون شورای هماهنگی و برنامه ریزی حراستهای استان تهران
برگزاری جلسه کمیته رفاه و تعاون شورای هماهنگی و برنامه ریزی حراستهای استان تهران در اسفند ماه سال 94 با حضور 30 نفر از مدیران حراست استان تهران در دانشکده مهندسی هوا فضا دانشگاه خواجه نصیر برگزار گردید . این مراسم با همکاری جهاد دانشگاهی این دانشگاه و اداره کل حراست و با معرفی دستاورد های جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر تشکیل گردید.
1394/12/19
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد