دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
توصيه هاي حفاظت اسناد

در زمينه حفاظت از اسناد محرمانه توصيه هاي زير ياداوري مي شود:

1- اسناد غيرقابل استفاده را هميشه امحاء نموده و از دسترس افراد غير مجاز دورنگاه داريد . دستگاه خرد كن اوراق (موجود در حراست دانشگاه) مي تواند به شما در اين زمينه كمك كند.

2- در هنگام خروج از محل كار حتماً اسناد طبقه بندي شده را در محل امني قرار دهيد.

3- در مكان هاي عمومي و در حضور افراد غيرمجاز و غريبه از ذكر مطالب طبقه بندي شده خوداري نمائيد.

4- از ارائه مفاد اسناد طبقه بندي شده به اشخاصي كه داراي صلاحيت لازم نيستند خوداري نمائيد.

5- باقي گذاردن نامه، كاغذ كپي (كاربن) بر روي ميز و در پايان وقت اداري يك خطاي حفاظتي است.

6- از انتقال اسناد محرمانه به منزل و يا همراه داشتن آن جداً خوداري نمائيد.

7- هرگز سند محرمانه را قبل از خرد شدن در سطل زباله نيندازيد.

دشمن منتظر يك لحظه غفلت ماست.هوشياري در همه حال ضروريسيت.

آيا مي دانيد غفلت ، قصور و سهل انگاري در رعايت اصول حفاظتي نوعي همكاري با دشمن است.

تاریخ بروز رسانی
1394/08/23
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد