دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
توصيه هاي حفاظت پرسنلي

1- از آنجائيكه يكي از شيوه هاي مهم جمع آوري اطلاعات و اخبار توسط دشمن تخليه تلفني مي باشد، از طرح مطالب هر چند جزئي به افرادي كه هويت آنها بر شما مشخص نيست جداً خوداري نمائيد.

2- در انتقال مطالب به پرسنل خود دقت كافي را مبذول داريد و اصل دانستن به اندازه لازم و مورد نياز را هميشه مدنظر داشته باشيد.

3- اگر افرادي بعنوان مامورين سازمانهاي مختلف به شما مراجعه مي نمايند،قبل از شناسايي كامل و رويت كارت و مدارك آنها از هرگونه پاسخگويي امتناع ورزيد.

4- براي موقع ضروري شماره تلفن هاي حراست را در اختيار داشته باشيد تا به هنگام لزوم بتوانيد سريعاً تماس حاصل فرمائيد.

5- در صورت آگاهي از هر نوع تخلف اعم از ارتشاء،اختلاس ، مفاسد اخلاقي و ... موارد را سريعاً جهت پيشگيري و پيگير هاي لازم به حراست انتقال دهيدو از برخوردهاي شخصي جداً خوداري نمائيد.

6- نسبت به اطلاعاتي كه افراد ديگر دريافت مي نمائيد دقت كنيد، يكي از روش هاي ايجاد اختلاف و كسب اطلاعات ايجاد شايعه مي باشد.

7- دشمن در كمين است ،پس بيايم با حفظ اسرار نظام از اقدامات او جلوگيري نمائيم . اسرار محل خدمت، در نزد ما امانت است . بكوشيم با حفظ اسرار امانتدار خوبي باشيم.

 

تاریخ بروز رسانی
1394/08/23
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد