دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
توصيه هاي حفاظت فيزيكي

رعايت موارد ذيل توسط پرسنل ، گام موثري در حفظ اموال و كمك به ما در حفاظت فيزيكي خواهد بود:

1- هرگونه مراجعات و تقاضاهاي مشكوك براي شناسايي محل، اموال با ارزش موجود در اتاق و ... را سريعاً به حراست اطلاع دهيد.

2- از قرار دادن اشياء و اموال قيمتي و اسناد و مدارك در دسترس و رويت ديگران خودداري نمائيد.

3- حضور خارج از اوقات معمولي پرسنل، در محل كار با نگهباني هماهنگ گردد.

4- از تكثير كليدها جداً خوداري گردد و از هر درب فقط يك كليد در اختيار مسئول مستقيم اتاق قرار گيرد و ساير كليدها در يك مكان امن و فقط در دسترس مسئول مربوطه قرار گيرد.

5- از قرار دادن وسايل شخصي از قبيل كيف،ماشين حساب ،لباس ،وجوه نفدي ،طلا و جواهرات، مواد گرانقيمت شيميايي، وسايل آزمايشگاهي و... در سالن ها و معابر عمومي جداً خوداري گردد.

6- شماره و مشخصات اموالي كه در اختيار شما مي باشد را يادداشت و در صورت امكان با تهيه عكس ،شناسايي و دستيابي مجدد آنها در صورت سرقت و كشف آسانتر نمائيد.

7-رفت و آمدهاي مشكوك و سئوال برانگيز به مسئول مافوق و حراست گزارش شود.

8-در صورت سرقت در اولين فرصت موضوع باطلاع مسئول مافوق و حراست رسانده شود.

9- در صورت شكسته شدن قفل، درب يا پنجره از دست زدن به محيط خوداري و سريعاً موضوع را به حراست اطلاع دهيد.

نسبت به تعويض قفل هاي كه كليد آنها گم شده و يا براي مدتي در اختيار ديگران بوده سريعاً اقدام نمائيد.

 

تاریخ بروز رسانی
1394/08/23
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد