دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معاون حفاظت فناوري اطلاعات
حفاظت IT
امروزه امنيت فضاي ديجيتال وجه تازه اي از امنيت ملي هركشور را به تصوير مي كشد ، لذا لازم است به موازات توسعه سريع كاربري هاي گوناگون فناوري ارتباطات واطلاعات درزير بخشهاي مختلف با شناخت دقيق زير ساخت هاي كليدي كشور كه وابستگي حياتي به اطلاعات دارند و سپس برنامه ريزي  وسازماندهي وسرمايه گذاري مناسب جهت حفاظت ازاين زيرساختها سير توسعه همه جانبه كشور در دستيابي به جامعه دانايي محور هموارگردد.
 

-          برنامه ريزي جهت حفظ و حراست فيزيكي و مجازي محل استقرار سرور و محل سايت

-          اتخاذ تدابير جهت حفاظت ديتا مجموعه

 -          ارائه خدمات فني و پشتيباني وخريد قطعات- تعمير و... به كليه دستگاههاي درون  سيستمي حراست

 -           همكاري مستمر با فناوري اطلاعات دانشگاه جهت جلوگيري از نفوذ- خرابكاري و حمله به سرور و سايت دانشگاه

-          تهيه سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز مجموعه به طور مستقيم

-          رصد سايت و وبلاگ هاي درون سيستمي مرتبط و ارائه گزارشات در خصوص تحركات سوء درفضاي مجازي

-          ارائه چك ليست هاي  نوبه اي

          -           راه اندازي وبهره برداري از سامانه هاي كاربردي در امور دبيرخانه حراست ها ...
    -          تهيه و ارائه آخرين دستورالعمل هاي امنيتي در خصوص فعاليت كاربران در فضاي مجازي 

-          برگزاري دوره هاي آموزشي حفاظت سايبر و امنيتIT جهت كاركنان مشاغل حساس به منظور چگونگي حفاظت داده ها به كاربران سيستمهاي lan-wan-web

-          تهيه طرحهاي حفاظتي وصدور دستورالعملهاي لازم جهت حفاظت از نحوه نگهداري سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري

 -          آموزش حفاظت نيروي انساني در مقابل رايانه و بالعكس

تاریخ بروز رسانی
1394/08/18
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد