دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معرفي حراست دانشگاه

با نام وياد خدا


پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)

نِعْمَتَانِ‏ مَجْهُولَتَانِ‏ الْأَمْنُ وَ الْعَافِيَة

دو نعمت است كه ناشناخته است: امنيت و تندرستي

حفاظت از سلامت جامعه دانشگاهي در راستاي حفظ اصول و ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي به عهده حراست دانشگاه ميباشد چرا كه هر سازماني جهت نيل به اهداف خود به سلامت دروني نياز دارد. از آنجا كه سلامت هر سازمان و افراد آن همواره در معرض آلودگيها و تهديدهاي دروني و نفوذي است براي حفظ سلامت و پيشگيري از آلودگي ها نيازمند سيستمي بوده كه با دقت زياد از نفوذ آفت ها جلوگيري كند و با تشخيص و شناخت آفت هاي دروني زمينه هاي علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد. بنابر اين حضور حراست در عرصه هاي مختلف دانشگاه همواره در جهت دستيابي به دو هدف عمده :

1- حفظ و ارتقاء توان حفاظتي و امنيتي به منظور پيش برد اهداف

2- انجام اقدام هاي موثر جهت حفاظت همه جانبه منابع انساني و مالي مي باشد.

حراست به عنوان چشم بيدار در سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتي كه به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي براي مديران محسوب شود. البته بسيار روشن است كه مسئولين حراست زماني مي توانند در اين خصوص موفق باشند كه از علم، تخصص، درايت و روشن بيني خوبي برخوردار باشند. در همين راستا وظيفه نيروي انساني رسيدن به اهداف سازمان اما وظيفه حراست حفظ سلامت نيروي انساني است. حراست دانشگاه در راستاي نقش و جايگاه خويش و با عنايت به مخاطبين خود كه از نخبگان جامعه مي باشند قطعاً راهي جز پرداختن جدي به حركتي علمي، پويا و به دور از ساختارهاي خشك ندارد و بر همين اساس و به طور جدي سعي دارد با ايجاد محيطي امن و آرام و بستري مناسب براي طرح ديدگاهها و نظرات دانشگاهيان كه در نهايت آن توسعه ميهن اسلامي متصور است در اين راستا قدم نهاده و شيوه هاي جديد در اين زمينه را بيازمايد.

با تأسي به تعاليم انسان ساز اسلام و با الهام از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منشور سازماني حراست ها به شرح زيل مي باشد:

عمل به احكام و موازين دين مبين اسلام

رعايت موازين و مقررات و ترويج فرهنگ مسووليت پذيري، قانون گرايي و تعميم آن در سازمان.

رعايت اصل احترام و تكريم ارباب رجوع

رعايت حريم خصوصي افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار دانشگاهيان

تلاش در جهت استقرار نظام شايسته سالاري با تكيه بر شناسايي و معرفي دانشگاهيان متعهد و متخصص

تعامل و همكاري با مديران جهت تحقق اهداف سازماني

تلاش مجدانه در شناسايي و پيشگيري از آسيبهاي سازمان

شناسايي متخلفان و برخورد متناسب و قانوني با آنان

وظايف و اختيارات
استقرار سيستم مناسب جهت حفاظت، نگهداري، ايجاد نظم و انسجام در تشكيلات سازماني دانشگاه
پيشگيري از تخلف و فساد در دانشگاه از طرق
:
- نقش هشدار دهنده يا پيشگيري كننده
- نقش اصلاح كننده يا درمان كننده
-كمك به انتصاب افراد شايسته از طريق پاسخ به استعلام سازمان هاي ذي صلاح : طبق قانون انتصاب مسئولين به پست هاي حساس و مسئوليت هاي مختلف اداري بايد پس از تعيين صلاحيت توسط حراست دانشگاه صورت گيرد
.
- پيش بيني و پيشگيري تحركات غير قانوني در محيط تحت پوشش
- جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف مانند
:
1)نقض قوانين و مقررات دانشگاه
2)تغيير و تفسير قوانين و ضوابط دانشگاه
3)خودداري يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني
4)تسهيل و يا تسريع غير عادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران
5)جلوگيري و برخورد با رواج مواد مخدر و روان گردان و ... در محيط دانشگاه و خوابگاه ها

- حمايت از فعاليتهاي قانونمند علمي، فرهنگي و سياسي بر اساس آيين نامه ها و دستورالعملها
- تهيه شناسنامه محيطي و نظارت بر حفاظت فيزيكي دانشگاه
- همكاري و اظهار نظر در تهيه طرحهاي حفاظتي و طبقه بندي امنيتي تأسيسات، تجهيزات و اماكن دانشگاه
- تدوين دستورالعمل هاو بروشورهاي حفاظتي و تنظيم برنامه هاي آموزشي مورد نياز در زمينه هاي حفاظتي1مسئوليت دبيرخانه پدافندغيرعامل دانشگاه
- تجزيه و تحليل اخبار و اطلاعات واصله از داخل و خارج دانشگاه جهت ارائه مشاوره و اتخاذ تدابير لازم
- دريافت انتقادات و پيشنهادات دانشجويان، استادان و كارمندان دانشگاه در راستاي سالم سازي محيط هاي علمي و دانشگاهي
- همكاري و ارتباط مستمر با تشكلها و گروههاي صنفي و دانشجويي در جهت حل مسايل و مشكلات و كمك به فعاليتهاي قانوني آنها در سطح دانشگاه
- هماهنگي و ارتباط لازم با ساير مراكز دانشگاهي و سازمانهاي دولتي و دستگاههاي مختلف در راستاي حل مسايل دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيأت علمي در حدود وظايف و مسئوليت حراست

تاریخ بروز رسانی
1394/07/07
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد