اولين كارگاه زلزله و راهكارهاي آموزشي به همت اداره كل حراست در سازمان مركزي برگزار گرديد
 به همت اداره كل حراست دانشگاه اولين كارگاه زلزله و راهكارهاي آموزشي مواجهه با آن امروز  سه شنبه مورخ 5/10/96  با حضور حدود  100 نفر از همكاران در سازمان مركزي برگزار گرديد . در اين كارگاه شناخت زلزله ،  راهكارهاي مواجهه با آن - امداد و نجات - حفظ خونسردي در هنگام وقوع آن- مديريت زمان براي كاهش آسيب - پيشگيري از حوادث بعد از آن  ، توسط كارشناس امداد و نجات  كه از پرسنل زحمت كش اداره كل حراست نيز ميباشد ،  آموزش داده شد. در اين كارگاه آموزشي ،  جزواتي  در اين خصوص كه توسط  اداره كل حراست دانشگاه چاپ گرديده بود ميان همكاران توزيع گرديد. در اين مراسم جناب آقاي مهندس محمدي مدير كل حراست دانشگاه نكاتي را در  خصوص زلزله و امنيت بعد از آن به همكاران محترم ياد آوري  نمودند.
تعداد بازدید:
41
تاریخ:
1396/10/05
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.