نشست صميمي مديريت حراست دانشگاه با 47 نفر از پرسنل زحمتكش انتظامات در سال 96
مدير حراست دانشگاه در نشستي صميمي با 47 نفر از پرسنل زحمتكش دانشگاه  ديدار كردند. در اين ديدار مدير حراست ضمن تبريك سال جديد( 1396)  سخناني در خصوص انتخابات  رياست جمهوري و شوراها ايراد نمودند و نكاتي را گوشزد كردند . در اين نشست پرسنل انتظامات نيز مشكلات خود را با مدير حراست در ميان گذاشتند . اين نشست از ساعت 9/30 آغاز شد وساعت 12 به پايان رسيد.. 
تعداد بازدید:
135
تاریخ:
1396/02/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.