نشست صميمي و مشترك مدير كل محترم حراست دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي ( جناب آقاي مهندس محمدي ) به همراه معاونت محترم دانشجويي ( جناب آقاي دكتر خوشنود )
نشست  صميمي و مشترك مدير كل  محترم حراست دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي ( جناب آقاي مهندس محمدي )  به همراه معاونت محترم دانشجويي (  جناب آقاي دكتر خوشنود )  با  كاركنان محترم  اداره كل حراست در روز شنبه مورخ 97/8/19 برگزار گرديد. در اين نشست صميمي  كه بيش از دو ساعت  به طول انجاميد ، معاونت محترم دانشجويي دانشگاه  از اقدامات مثبت  اداره كل حراست  تشكر و قدرداني نمودند . ايشان اظهار داشتند كه  اداره كل حراست  پيشاني دانشگاه بوده و كار پيچيده و حساسي  بر عهده آنان ميباشد   ،  اداره كل حراست  در مديريت  و كنترل مسايل و مشكلات ،هميشه پيش قدم و در پله اول  حل موضوعات ميباشد. معاونت دانشجويي در بحث غذا- سرويس دانشجويان- خوابگاه ها . با  اداره كل مشورت مينمايد  در اين نشست حدود 50 نفر از همكاران  گرامي حراست حضور داشتند  و برخي از موضوعات توسط كاركنان محترم حراست به معاونت محترم دانشجويي منتقل گرديد . و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
تعداد بازدید:
57
تاریخ:
1397/08/22
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.