فرم سفرهاي خارحي


قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي و كاركنان فرهيخته دانشگاه

عزيزاني كه به هردليلي قصد خروج از كشور را دارند مي بايست نسبت به تكميل فرم مخصوص سفرهاي خارجي اقدام نموده و تا چندين روز قبل از انجام سفر اين مديريت را مطلع نمايند .

پرسشنامه اعزام به خارج از كشور فرم الف    1   و  2

مسافرت هاي علمي- اداري شركت در كنفرانس ها، استفاده از فرصت مطالعاتي

پرسشنامه سفرهاي خارجي شخصي فرم ب      1   و  2
 
زيارت- سياحت - درمان - بازديد بستگان و...

فرم گزارش سفر (پس از بازگشت) فرم ج      1   و   2

گزارشي از نحوه سفر و اتفاقات و حوادث احتمالي


پي نوشت :

- اساتيد محترم حتماً چندين روز قبل از سفر نسبت به اطلاع رساني مكتوب سفر خود به مديريت محترم روابط بين الملل دانشگاه و همچنين مديريت حراست دانشگاه اقدام نمايند .

- مسئوليت عواقب و تبعات قانوني ناشي از عدم اطلاع رساني ، تماماً برعهده فرد مربوطه مي باشد .
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/08/26
تعداد بازدید:
2050
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.